เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 115 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ