เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562   สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562