เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่

เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th  

หรือแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ ผู้แจ้งเหตุต้องทำรายการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2564 เท่านั้น (ก่อนเวลา 24.00 นาฬิกา)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ