เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
เรื่อง แจ้งการดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหิรัญตนคร ช่วงหน้าซุ้มประตูเทศบาลไปถึงทางแยกตัดกับถนนราชบุรี หมู่ที่ 1,2 ตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ