เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
ขยายกำหนดเวลาดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562. ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ