เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
กลุ่มไลน์โอเพนแชท แม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่มไลน์ NEWแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลแม่จัน จึงได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นใหม่ LINE Openchat รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับไลน์ที่ใช้ปัจจุบันเทศบาลฯ จะดำเนินการยกเลิกการใช้งาน (หากท่านใดเข้าร่วมกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาออกจากกลุ่มด้วยค่ะ) หรือแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท แม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ