เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
ตารางการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ