เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 258 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ