เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
15 กันยายน 2566 ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue “ดีเด่น" จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 15 กันยายน 2566
นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร "หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue “ดีเด่น" จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการปัญหาเมืองเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
 
พิธีถ่ายทอดสดการมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน”
 
ประมวลภาพพิธีการมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน”
 
Traffy Fondue เทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น