เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
14 กันยายน 2566 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม" ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

14 กันยายน 2566
นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วย นายบรรจง อินต๊ะพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน, ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, และพนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมคุณธรรม และหลักธรรมทางพุทธศาสนา ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น