เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
13 กันยายน 2566 การดำเนินเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (ครั้งที่ 6/2566)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

13 กันยายน 2566
นายประธาน เทพสาร ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน เพื่อการดำเนินเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น