เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 200 ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน นำโดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกองการศึกษา เทศบาลตำบาลแม่จันได้ดำเนินการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น