เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
14 กันยายน 2565 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตาล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 193 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565
นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบาลแม่จัน ได้นำผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 132 คน ภายใต้กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยการไปศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรภาพร่างกายและจิตใจ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2565

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น