เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันทราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันทราย และสภาวัฒนธรรมตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จัน โดยการมาศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลสันทรายต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น