เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
7-9 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนเขตเทศบาลตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 179 ครั้ง

นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนเขตเทศบาลตำบลแม่จัน เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพให้เกิดทักษะทางวิชาการด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องและส่งเสริมให้แกนนำสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนตามสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนไปของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จัน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ เทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น