เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นให้กับบริษัท ซีพีออลล์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่จัน ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นให้กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน