เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จันจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 25625 เทศบาลตำบลแม่จัน นำโดย นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะศรัทธาทุกวัด และพนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกันแห่เทียนพรรษา กิจกรรมจัดที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน เคลื่อนขบวนผ่านวงเวียนวัฒนธรรม (หน้าสถานีตำรวจภูธรแม่จัน) ตรงไปตามถนนหิรัญนคร ไปถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ได้แก่ วัดกาสา หมู่ที่ 3, วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8, วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 และวัดสุวรรณคีรี หมู่ที่ 5