เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลแม่จันร่วมกับอำเภอแม่จัน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดตลาดสด เทศบาลตำบลแม่จัน เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมสมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลแม่จันได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้