เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จันได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จัน ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน