เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ประกาศจากเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง รายชื่อสอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะร่างกาย (ภาค ข) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 181 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ