เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ประกาศจากเทศบาลตำบลแม่จัน ข่าวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบบวัดการรับรู้ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ