เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง งดจัดกิจกรรมโครงการแม่จันถนนคนเดิน-ถนนคนดอย เป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ