เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 179 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ