เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 224 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ