เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
การประมูลสิทธิการเช่าห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ