เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
เลื่อนนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 1496 ครั้ง

เลื่อนนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19
ด้วยทางโรงพยาบาลแม่จัน ขอปรับแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรค ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม หน่วยบริการโรงพยาบาลแม่จัน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่จัน
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ