เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมอาชีพของประชาชน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

กรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

""


https://forms.gle/mYGr1CJKR31NfRAh7

หมายเหตุ

ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือกดที่ลิงค์ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ