เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 118 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ