เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
QR Code การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อแสดงความประสงค์ยืนยันเข้ารับการอบรม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จัน จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารทราบ เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่จันไม่สามารถจัดอบรมตามกำหนดได้ทัน จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อแสดงความประสงค์ยืนยันเข้ารับการอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ