เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ประกาศจากเทศบาล เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติดคอนกรีตถนนหิรัญนครช่วงหน้าซุ้มประตูเทศบาล ไปถึงแยกตัดกับถนนราชบุรี หมู่ 1และ2

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ