เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ ด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย(Thailand 4.0)และระบบราชการ 4.0

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ