เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 , เปิดอ่าน 169 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ