เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบการจราจรและการประกอบกิจการบนถนนและทางเท้าบริเวณถนนไชยบุรี (ตลาดธิดาพร)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกับ ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริเวณตลาดธิดาพรได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบการจราจรและการประกอบกิจการบนถนนและทางเท้าบริเวณถนนไชยบุรี (ตลาดธิดาพร)