เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ (ข้าวสารอาหารแห้ง)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จันร่วมกับอำเภอแม่จันจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่จัน