เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.