เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
จัดอบรม การสร้างทีมรับมือแผ่นไหวในชุมชน (CERT)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลวิจัย "การสร้างทีมรับมือแผ่นไหวในชุมชน (CERT)" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม