เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ข้างทาง บริเวณด้านหลังทางเข้าโลตัสแม่จัน

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลแม่จัน ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ข้างทาง บริเวณด้านหลังทางเข้าโลตัสแม่จัน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา