เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน