เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2564 อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย