เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่จันได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์" ซึ่งได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหอประชุมแม่จันเฉลิมฉลองสมโภชน์ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพนักงานในเทศบาลตำบลแม่จันและประชาชนในพื้นที่