เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำจัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกันกระทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำจัน บริเวณหลังหลังอำเภอแม่จันไปจนถึงหลังสถานีตำรวจภูธร อ.แม่จัน และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลแม่จั