เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ซ่อมแซมถนนหมู่บ้าน บริเวณซอย 5 บ้านเด่นป่าสัก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนหมู่บ้าน บริเวณซอย 5 บ้านเด่นป่าสัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการใช้เส้นทางดังกล่าวและได้รับความสะดวกสบายในการใช้ถนน