เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่จัน ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกัน กำจัดยุงลายตามภาชนะ ที่มีน้ำขัง ถังน้ำ กระถางต้นไม้ และภาชนะอื่น ๆ รวมทั้ง แจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังอันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้