เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่จันได้ดำเนินการแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่จันได้ดำเนินการแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับสถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลตบลแม่จัน