เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
เทศบาลตำบลแม่จันได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาลตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จันได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและตัดกิ่งไม้บริเวณเทศบาลตำบลแม่จันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จันโดยมีบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่จัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่จัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จันได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้