เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
เทศบาลตำบลแม่จันมอบชุด PPE ป้องกันและเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จันมอบชุด PPE ป้องกัน ถุงมือ Face shield เจลแอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่จัน เทศบาลตำบลนางแล กู้ภัยทัพยั้งแม่จัน เทศบาลตำบลแม่คำ เทศบาลตำบลสันทราย เทศบาลตำบลปล้อง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงและเรือนจำอำเภอเทิง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19