เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ขอขอบคุณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชุดPPE และอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จัน ขอขอบคุณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยการประสานงานจาก รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์ ประธานองค์กรแพทย์ และ นางภควรรณ แจ้งพุ่ม หน.งานคลังเวชภัณฑ์ ซึ่งได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชุดPPE และอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยจะได้นำมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป