เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน