เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ วัดศรีมงคล หมู่ 8.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 214 ครั้ง