เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องสิงหนวัติ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน และวิหารพระเมืองแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 172 ครั้ง